PostHeaderIcon Prvá pomoc

Rezná rana -ruku musíme držať zdvihnutú, krvácanie sa zoslabí. Na ranu priložéme tlakový obväz a previažene ju. Ruku ponecháme vo zvýšenej polohe.

Odreté koleno- rana je príliš veľká na rýchloobväz, prekryjeme ju a previažeme. Končatinu podložíme alebo znehybníme dlaňou v polovystretej polohe. Prevoz do nemocnice- polosediaca alebo ležiaca poloha. Čítaj viac »

PostHeaderIcon Uzly

Každý správny skaut by mal vedieť aspoň základné uzly a ich použitie.

Ambulančný uzol: j e to plochý uzol, ktorý sa môže používať v nemocnici na rany (pri viazaní obväzov), pretože netlačí na boľavé miesto. Viažu sa ním rovnako hrubé laná. Čítaj viac »

PostHeaderIcon Stopy

Poznanie prirody je pre skauta veľmi dôležité, preto by mal mať aj prehľad o stopách živočíchov. Čítaj viac »

PostHeaderIcon Pochodové značky

Každý skaut by mal poznať pochodové značky, aby sa na výprave vedel dorozumieť s ostanými družinkami alebo skupinkami pred ním alebo za ním. Čítaj viac »

PostHeaderIcon Skautsky kroj

Každého skauta charakterizuje okrem jeho šatky aj jeho kroj- skautska košeľa. Na nej môžeš vidieť, o čo sa zaujíma, aké má záľuby, na akých akciach bol či ako je ďaleko v napredovaní skautingu. Čítaj viac »

PostHeaderIcon Vlajka

Každá družina, či oddiel má nejaké znaky, ktorými sa prezentuje pred ostatnými. Čítaj viac »

PostHeaderIcon Oddielová chata

V dňoch 11.- 13. 6. 2010 sa konala oddielova chata nasho oddielu baklažán. Čítaj viac »

PostHeaderIcon Vá ding ding kšá

Hráči sa rozdelia na dve skupiny, hrá sa to na väčšom priestranstve, ktoré je ohraničené čiarami na krajoch. Každé družstvo sa vzdiali a dohodne sa na druhu čarovných stvorení, ktoré bude: trpazlíci, ktorí jednou rukou “ďobú” do dlane a hovoria “ding- ding- ding” Čítaj viac »

PostHeaderIcon Princezná a drak

Hráči sa rozdelia do dvojíc a postavia sa do kruhu, každá dvojica za seba. Jeden hráč bude však drak, a tak aj kričí a naháňa druhého hráča, ktorý bude princezná ktorý tiež má príslušný škrekot. Naháňajú sa len po obvode kruhu. Čítaj viac »

PostHeaderIcon Šatky

Hráči sa rozdelia na dve skupiny, pričom sa aj územie rozdelí lanom (čiarou) na dva tábory. Každé družstvo má svoju polovicu, kde je vytvorený kruh, v ktorom je na patyku šatka, tento kruh patrí k súperovmu územiu. Úlohou každej skupiny je ukradnúť súperovi vlaju (šatku), ale to nie je také jednodúché. Čítaj viac »